Llawfeddyg Gemau am ddim cyn i chi agor y deml meddygaeth, lle mae pobl yn rhoi bywyd newydd heb clefyd. Dechrau chwarae a chi i arbed cleifion rhithwir.

Gall llawdriniaeth yn cael ei alw yn un o'r ardaloedd mwyaf pwysig o feddygaeth. Am gyfnod hir y treiddiad i mewn i'r corff dynol ei wahardd a gellir ei gosbi drwy farwolaeth. Credir bod y corff a grëwyd gan duw, ni ddylai halogi dyn. Oherwydd niweidio datblygu meddygaeth yn, breciau cryf yn gyffredinol, ond roedd bob amser y rhai sydd wedi droseddu y gyfraith ac yn ddirgel astudio strwythur y corff. Mae'r rhain yn chwyldroadwyr yn atlasau, peintio â llaw gyda chapsiynau dan bob rhan. Mae'n lluniau hyn a disgrifiadau yn ffurfio sail hyfforddi llawfeddygon yn y dyfodol pan arfer ganiateir yn swyddogol. Fodd bynnag, canfu'r Iechyd Galwedigaethol amser hir iawn, ac offeryn budr yn cael ei ddefnyddio dro ar ôl tro ar wahanol gleifion. Yn rhywun gwaed arall drifts clwyfau a heintiau. Ar ôl iachau o'r fath goroesi canran isel iawn o bobl ac maent yn iawn drwgdybio llawdriniaeth. Ymhlith pethau eraill, wedi eu dyfeisio anesthetig a all cyfnod tawel y claf a'r gweithdrefnau anesthetig eto. Meddygaeth heddiw wedi neidio ymlaen ac yn agor i fyny mwy o'r corff dynol dirgelwch. Rydym yn awgrymu eich bod yn chwarae y llawfeddyg lle rydych chi eich hun yn dod yn angel mewn gwisg wen, yn arbed bywyd rhywun. Mae hon yn swydd gyfrifol iawn a dylid, mewn gwirionedd caru bywyd, yr arbenigedd hwn a chael tosturi i fentro dewis o'r fath mewn termau proffesiynol. Yn y byd rhithwir, byddwch yn dod ar draws amrywiaeth o dasgau syml, cymhleth a anymarferol. Mewn gwirionedd, nid oes unrhyw feddyginiaeth mewn achosion syml, a rhaid i bob gael ei weld cyfrifoldeb i beidio â brifo pobl hyd yn oed yn fwy. Gemau llawfeddyg cynnig i chi gael gwared ar y pendics. Ar gyfer y llawfeddyg profiadol gweithdrefn o'r fath eisoes yn mynd i mewn i'r nant ac yn awtomatig. Ond mae newydd-ddyfodiaid brawychus a llawer o ddwylo yn crynu. Y tro nesaf cyn i chi dwysáu torri asgwrn. Nid yw esgyrn sticio allan o glwyf, ac yn bwysicaf oll yn colli ymwybyddiaeth o olwg o waed, fel arall, dychryn y dioddefwr hyd yn oed mwy, a gollwng ei ddelw ei hun. Os na fyddwch yn gallu fforddio hyd yn oed hynny, yna ni allwch hyd yn oed yn freuddwyd o llawfeddyg gyrfa, a rhaid iddynt weithredu yn bwyllog, yn ddoeth, yn brydlon. Meddyg Gemau llawfeddyg yn dangos i chi bob agwedd ar y meddyg. Llawdriniaeth trawsblannu calon ar y stumog, llygaid - hyn i gyd yn rhestr fechan o'r hyn y dylech fod yn barod. Dylai proffesiynol yn wir yn gwybod popeth, ond bob amser yn sicr o ddewisiadau arbenigol, lle mae dawn unigol yn cael ei ddatgelu fwyaf glir. Llawer o feddygon yn mynd i mewn i lawdriniaeth gosmetig sy'n dychwelyd pobl i harddwch ac ieuenctid. Llawfeddyg Gêm ar-lein yn rhoi sylw i'r maes hwn. Gan yr adran hon yn gymwys deintyddiaeth. Wedi'r cyfan, nid yw'n cael ei gyfyngu i lenwi dannedd a chael gwared. Yn ei bŵer i newid hyd yn oed y siâp yr ên, brathu a alinio'r dannedd gan ddefnyddio braces. Gemau ar gyfer merched gynnig llawfeddyg i brofi ei hun yn y rôl swyddfa'r deintydd yn nid yn unig i bobl, ond yn y clinig ar gyfer anifeiliaid. Mae'n hysbys nad yw anifeiliaid yn gefnogwyr o ddannedd brwsio a thalu yn fuan ar gyfer poen difrifol hwn. Clywed y crio am gymorth mwnci? Paratowch eich offer a'ch gyrraedd y gwaith.